Bratt fall i inntektene til Foldnes Utbygging AS. Sank med 34,2 prosent.