Kraftig innteksvekst for Turbuss Bergen AS, men likevel røde tall