Få i denne bransjen gjorde det skarpere enn Ligrunn AS i fjor