Eieren av Sotra Kran AS tok ut to millioner kroner i utbytte - høyeste sum de siste fem årene