2022-regnskapet til Blom Settefisk AS er klart. Pilene peker nedover.