Kraftig innteksvekst for Langøy Friluftsbarnehage AS, men likevel røde tall