Utbyttefest for eierne av Sotra Anchor & Chain. Aldri hentet ut så stort beløp før.