Eieren av Gobo Eiendom AS tok ut fire millioner kroner i utbytte - høyeste sum de siste fem årene