• Du må bruka fullt namn når du kommenterer.

  • Hald deg til saka. Alle innlegg skal tilføra noko i debatten. Innlegg som handlar om noko heilt anna enn temaet som er oppe eller som er uforståelege, kan bli sletta. Det gjeld også spam og reklame.

  • Grove eller obskøne personkarakteristikkar, truslar, trakassering, injurierande ytringar, hatefulle utsagn og oppfordring til vald blir ikkje akseptert.

  • Husk at mange les det du skriv. Vis folkeskikk og respekt for andre, også når du er usamd i det dei seier.

  • Vestnytt les og modererer jamnleg kommentarfelta både på Facebook og på artiklar. Dersom du bryt retningslinjene, risikerer du at kommentaren din blir sletta.

  • Om natta er kommentarfelta på vestnytt.no stengt.

  • Vi gjer merksam på at du personleg er juridisk ansvarleg for det du skriv i kommentarfelta. Det gjeld både innlegg på nettsida til Vestnytt og på Facebook-sida vår.

  • Brukarar som bryt retningslinjene våre gjentekne gonger, kan bli utestengt.

På førehand takk for gode innlegg!