Rådmannen ville utgreia kommunesamanslåing

  • I 1972 gjekk sundordførar Ullebust ut i lokalavisa Vest-Land (Sotra-Nytt) og hevda at «Sund og Fjell burde fore samanslege for lenge sidan». I 2002 meinte rådmann Nurket Klem at tida var komen for å utgreia spørsmålet på ny. FOTO: Faksimile Vest-Land oktober 1972