Gode resultat i gamal skule

  • Både rådgjevar Helge Hammersland og elev Inge W. Økland tykte det var gjevt at avgangselevane ved Sund ungdomsskule hadde det beste karaktersnittet i regionen i 2002. Dei understreka likevel at det er fleire element som skal til for å få ein god skule. FOTO: Karstein Sæverås (arkiv)