Vi priser oss lykkelig
over å være i live

- Vi er glade for at vi fremdeles lever, skriver Symphorien Pombe og Aina Kjøpstad etter å ha blitt forbikjørt i Kolltveittunnelen.

Nye vann- og kloakkavgifter i Fjell

Etter at avgiftsutvalget enstemmig fastsatte de nye satsene for vann- og avløp i Fjell, ber Øyvind Herland og Georg Indrevik (Frp) sine partikolleger Daniel Victor Sandvik og Lars Oskar Lie om å begrunne sitt standpunkt.

Trist å legge ned asylmottak

- Når vi nå legger ned mottak i Hordaland, vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til å gjøre beboernes hverdag best mulig, skriver avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Christine Wilberg.

Elna Nybakk og munnhuggeri

Elna Nybakk har lært mye gjennom et langt liv i politikken, og hun demonstrerer to forhold: Snakk om noe annet når du blir avslørt, og hun bruker hersketeknikk, skriver Egil Haaland i Fjell Ap.

Arbeiderpartiet vil bryte flaggstatsprinsippene
og EØS-avtalen

«Regjeringen vil lovfeste tilskudd til sysselsetting av sjømenn. Dette er en etterlengtet endring for norske sjøfolk. Å lovfeste ordningen gir større forutsigbarhet for fremtiden» skriver stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Ventet med å si noe
for å unngå munnhuggeri

Meningsforskjeller er greit, men å bruke tid fra talerstolen til å fortelle hvor lite ansvarlige vi er, som om vi ikke kan eller forstår noe, det er å gå langt utover politisk skikk, mener Elna Nybakk i Sotralista.

God jul og godt nyttår til alle!

«2016 har vært et innholdsrikt år fullt av små og store hendelser, noen som har satt dype spor i oss og noen som vi kan glede oss over.» Fjellordfører Marianne Sandahl Bjorøy ønsker alle innbyggerne god jul.

Innfartsparkering Straume

Finnes det innfartsparkering, så vil mange flere kunne reise kollektivt. Jeg mener at det er en kommunal oppgave å sørge for innfartsparkering for alle som ønsker det, skriver Oddvar Ulveseth.

«Kjære julenisse - Jeg ønsker meg en familie»

Vil du bidra med å gjøre en vesentlig forskjell for et barn som trenger det ved å inkludere det i din familie? Behovet er stort, skriver stiftelsen Fyrlykta.

Killer clowns er skumle

Elevane i norsk fordjuping på niande trinn ved Øygarden ungdomsskule har hatt i oppgåve å skrive lesarinnlegg.

Eit borgarleg budsjett for framtida

«Noreg treng fleire jobbar som bidrar til statsbudsjettet, ikkje fleire jobbar som lever av statsbudsjettet» skriv stortingsrepresentant Ove Trellevik (H).

Båt som valfag

Elevane i norsk fordjuping på niande trinn ved Øygarden ungdomsskule har hatt i oppgåve å skrive lesarinnlegg.

Vi vil ha leksefri!

Elevane i norsk fordjuping på niande trinn ved Øygarden ungdomsskule har hatt i oppgåve å skrive lesarinnlegg.

l Indrevik har løysinga

Bylgjene går høgt om bompengane i Bergen. Kor mykje toler bilistane av bompengar? Og kor mykje toler lungene våre av luftureining før me vert sjuke? Bybane må me ha!