Regionen treng sterke røyster på Løvebakken

«Som den nest største kommunen i Hordaland hadde det ikkje vore unaturleg om vi hadde hatt fleire representantar til å tala vår sak der pengane blir fordelt og distriktspolitikken vedteken»