l Personer har tro,
ikke insititusjoner

Grunnloven skal sikre folks rett til å velge sin egen tro. - Denne friheten bør også gjelde Kong Harald, mener Sosialistisk Venstreparti og Gina Barstad.

Så var det navnet på disse øyene

Vi er mange som ikke bor på vakre Sotra, men vi bor på denne fantastiske rekken av øyer vest i havet fra Austevoll til Fedje. Det foreliggende navneforslaget, Øygarden, gir meg håp om at alle øyene og alle folk i den nye kommunen vil bli tatt på alvor av politikerne også i framtiden, mener Rolv Terje Lie.

Plastic bags are so last year!

«Kvalen som døydde med magen full av plast, var et varsku om at menneska må redusera forbruket av plast og handtera plast på ein måte som gjer at det ikkje kjem på avveie», skriv Monica Alvheim i Miljøpartiet De Grønne Fjell.

Kvar er det blitt av demokratiet?

Over hovudet på innbyggarane er det av politikarane bestemt at Fjell, sund og Øygarden skal slåast saman til ein kommune. no vil ein også tre ned over hovudet på innbyggarane eit namn utan folkeavrøysting, skriv Olav Kåre Fjell frå Fjell.

Beskytt allemannsretten

Privatisering og utbygging av naturområder reduserer stadig tilgangen til naturen. SV vil at allemannsretten skal grunnlovsfestes.

To SV-polikarar frå Sotra nominerte høgt på lista til stortingsvalet

Sotra vart særs godt representert på Hordaland SV si liste til stortingsvalet då dei hadde årsmøte i Bergen sist helg.

Ove Trellevik og Arbeiderpartiets programutkast

AP har større ambisjoner for fellesskapet enn dagens regjering. Med en moderat skatteøkning for de med høye inntekter og store formuer vil vi kunne satse på tidlig innsats i skole, godt offentlig helsetilbud for alle og en bedre omsorg for dem som trenger det, skriver Egil Haaland i Fjell Arbeiderparti.

Vi har et felles ansvar for at ungdom får arbeid

- Gi ungdommene våre en mulighet til arbeid eller æreplass, og lær dem gode fagkunnskaper, holdninger og moral, i stedet for å ha så mange arbeidere som pendler mellom Norge og et annet land, mener Grethe Bjorøy i Live2learn.

Kommunenavn: Ja til Sotra

Det virker ikke særlig demokratisk at en befolkning på vel 4900 i Øygarden skal få styre kommunestyrenavn til de resterende innbyggerne på over 30.000 i Fjell og Sund, mener Magne Pedersen fra Fjell.

Oljeindustrien
er basis for arbeid,
verdiskaping, velferd – og miljø

I Norge er oljeinntektene brukt til samfunnsbygging og velferd. Verdiene kommer hele folket til gode, skriver Ranveig Frøiland og Odd Arvid Valvatne i Fjell Arbeiderparti.

Plasten i havet

- Praktiser gjenbruk av plast, bruk handlenett eller trillebag når du handler. La det bli «in» å være miljøbevisst, skriver Åse Nøkleby fra Miljøpartiet De Grønne Fjell.

Kor distriktsvennleg er eigentleg Arbeiderpartiet?

Heilt sidan valet i 2013 har Ap fortalt sin «alternative sannheit» om kor galt det ville gå med borgarleg regjering i distrikta. Fasiten etter tre år i regjering er at det går svært bra, skrive stortingsrepresentant Ove Trellevik frå Høgre.

Det er kritikkverdig å fremja namneforslaget på nytt

«At ein kan vere usamd i eit namneval, kan skje i dei beste familiar. Men namn vert ein van med til slutt. Truleg Sotralista òg», skriv Andreas Kallekleiv frå Øygarden Høgre.