Blir idrettsambassadør

Kristoffer Skjerping har sikret seg 200.000 kroner i lokale sponsorinntekter de to neste årene.

  • Kristoffer Skjerping har inngått en samarbeidsavtale med Vest Næringsråd og flere lokale bedrifter.
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill