Trur ringverknadane i Sund vert store

Ordførar Kari-Anne Landro (H) er overraska over UDI si avgjerd om å leggja ned asylmottaket i Klokkarvik.

  • Ordførar Kari-Anne Landro trur mange i Sund vil sakna asylmottaket i Klokkarvik og dei som bur der. FOTO: Karstein Sæverås
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill