Nytt dekke, vasstrukken bane

Då Øygarden kommune la nytt kunstgras på Rong stadion i 2015, skulle dreneringsproblema på bana løysast i same slengen.

  • Sommaren 2015 la Øygarden kommune nytt kunstgras på Rong. Målet var at dei samstundes skulle bli kvitt dreneringsproblema på bana, men dette har ikkje lukkast. FOTO: Karstein Sæverås
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill