Må ofra all sjøutsikt for blokkprosjekt

Dersom gamleskulen på Knappskog vert erstatta av ei blokk på fire etasjar, mistar naboane all utsikt mot Hjeltefjorden.

  • Edvin Værøy la fram problema naboar meiner ei blokk vil skapa, då planpolitikarane var på synfaring til Knappskog. FOTO: Karstein Sæverås
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill