Konsulent skal finna kommuneprosjektleiar

Fjell, Sund og Øygarden har plukka ut selskapet Mercuri Urval til å finna personen som skal leia samanslåinga av dei tre kommunane.

  • Kommunane reknar med å ha ein prosjektleiar for samanslåingsarbeidet på plass til hausten. FOTO: Karstein Sæverås
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill