Kommunen kjøper Vestnytt-bygget

Brukar 15 millionar kroner for å få meir kontorplass.

  • Dette bygget på 1232 kvadratmeter blir no kommunalt. FOTO: Kyrre Styve
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill