Her kjem det ny bompengestasjon

Snart må du betala når du skal til Flesland.

  • Ein av dei nye bomstasjonane kjem truleg rett vest for Lyderhorntunnelen. FOTO: KYRRE STYVE
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill