Dårleg vatn på Vindenes

Inntil vidare blir bebuarar bede om ikkje å drikka vatnet.

  • Delar av byggjefeltet på Vindenes er prega av dårleg vatn. FOTO: Marit Kalgraf (arkiv)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill