Busstoppet som vart hinderløype

Busstoppet ved foten av Pyttane vart brått omgitt av ei knehøg haug med jord og ny støypekant. Folk som ventar på bussen må no stå i vegbana.

  • Ole Kristoffer Ekerhovd (til venstre) og Aslak Heen framfor haldeplassen ved Pyttane i nordre Ekerhovd. Jordhaugen og den nye støypekanten gjer det vanskeleg å stå nokon annan stad enn uti vegen når ein ventar på bussen.
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill