Betrar trafikktryggleiken på Rongesletta

Færre avkøyringar og samling av trafikk til eit planfritt kryss er noko av det som kan koma på plass som del av Rongøy-planen.

  • Området ved Arseta like sør for Rong sentrum peikar seg ut som det beste for eit nytt, planfritt kryss. Gang- og sykkelvegen på vestsida av fylkesvegen vert vidareført, medan bustadfelta på austsida på sikt skal få intern gangveg til sentrum. FOTO: Karstein Sæverås
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill