Barn av lavtutdannede mistrives mer på skolen

Foreldrenes utdanningsnivå har betydning for hvor godt barna trives på skolen, viser en fersk undersøkelse i regionen.

  • En lokal spørreundersøkelse viser at det er sammenheng mellom familiens økonomi og barnas trivsel på skolen. (Illustrasjonsfoto). FOTO: Elise Årdal
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill