«Å tette lukene vil ha marginal køeffekt»

– Det eneste som vil hjelpe på køsituasjonen er færre biler på veiene. Ta bussen, sier sjefingeniør Trond Karlsen i Statens vegvesen.

  • I rushtiden (klokken 07 til 10) er farten på det laveste ned mot 10 km/t i Kolltveittunnelen. FOTO: Statens vegvesen
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill