– Rong stadion skal bli kampklar igjen

Leverandøren av kunstgraset ser for seg ei ansvarsdeling med kommunen og meiner at banedekket kan reparerast.

  • Sommaren 2015 la firmaet Saltex nytt kunstgras på Rong stadion. Firmaet meiner at problema med overvatn ikkje er knytt til jobben dei gjorde, men til grunntilhøva. FOTO: Karstein Sæverås
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill