– Prøver å ta omsyn til individuelle behov

UDI viser til at det er stor overkapasitet på asylmottak.

  • Stig Arne Thune meiner Sund har vore ein god vertskommune for asylmottaket, og seier seg lei for at UDI no må leggja det ned. FOTO: KYRRE STYVE (arkiv)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill