– Det er sterkt behov for Sotralista i den nye storkommunen

Jogeir Sognnæs håper på en fremtid uten lokale lister i den nye storkommunen. Svein Bergh garanterer at Sotralista har saker å kjempe for videre. TVØ sin fremtid er mer usikker.

  • Svein Bergh (bildet) mener Sotralista trengs i den nye storkommunen. – De etablerte partiene er sentraliserte i sin tankegang, begrunner han. Jogeir Sognnæs i Sund Arbeiderparti mener det er bedre for lokaldemokratiet at listene forsvinner når tre kommuner blir en i 2020. FOTO: Marit Kalgraf (arkiv)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill