Ny barnehagelærernorm

  • Dersom barnehagene skal kunne utføre innholdet i rammeplanen, trengs flere lærere og mindre barnegrupper, mener Beathe Blom Watnedal. Arkivfoto. FOTO: Nicholas Noreng Johansen
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill