Lavere fartsgrense på 555

Jeg har vært i kontakt med vegvesenet ved Bjørn Rune Tvedt for å få en kartlegging av fart og mulige restriksjoner på fylkesvei 555 Søre Fjell. Han har god forståelse for vår bekymring angående dette.

  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill