Har Vestnytt begynt å endre overskrifter i leserinnlegg?

  • Svein Otto Jacobsen FOTO: Ketil Falch (arkiv)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill