Godshavn på Ågotnes – et eksempel på manglende helhetstenkning

  • Ny godshavn på Ågotnes er ikke et godt alternativ dersom man ønsker at Bergens godshavn skal være en foretrukket havn, skriver administrerende direktør Siri Hatland i Kystrederiene. FOTO: Inger Elise J. Økland
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill