Eit urettferdig slag mot pensjonistar

  • «Vi vil at betalinga skal samsvara med den vara vi mottek», skriv Sund eldreråd. FOTO: Marit Kalgraf
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill