«Det hjelper lite å byta lege dersom alle legane i Sund har like lang ventetid»

Om Sund legekontor. Ope brev til rådmannen:

  • Sund legekontor held til i helsehuset i Skogsskiftet. FOTO: Torstein Skeie (arkiv)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill