Trygge testar for gravide

«Det som er etisk problematisk, er å påføra kvinner unødig helserisiko fordi ein sjølv er motstandar av abort.»

  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill