Soga om eigedomsskatten

  • Øygarden har store inntekter frå eigedomsskatt på olje- og gassinstallasjonane knytt til Sture og Kollsnes. FOTO: Marit Kalgraf (arkivfoto)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill