Offentlege innkjøp må bli enklare

  • Sund har fleire gonger måtta svi for å ha brote regelverket om offentlege innkjøp. Arkivfoto.
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill