Bompengar og buss

– Det handlar ikkje berre om privatøkonomi, det handlar også om miljø.

  • For pendlarar vil det kosta nesten 80 kroner dagen i bompengar. (Illustrasjon: Statens vegvesen
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill