Bioteknologinemnda stiller urimeleg vilkår

I Noreg er eggdonasjon ikkje tillete, medan sæddonasjon er det. Eit fleirtal i bioteknologinemnda opnar no endeleg opp for å tillata eggdonasjon, men dei stiller nokre vilkår som i praksis vil føra til at tilbodet neppe kjem barnlause kvinner til gode.

  • babyføtter_freeimages.jpg FOTO: freeimages.com (illustrasjonsfoto)
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill