Samla seg for gode ungdomsmiljø

For første gong har ungdom frå Fjell, Sund og Øygarden hatt fellesseminar om MOT-satsinga.

  • MOT-representantar frå Fjell, Sund og Øygarden samla seg på Skjergardsheimen til det første felles skuleringsmøtet for alle dei tre kommunane. FOTO: Iselin Dyrøy
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill