Stormen som vart til garasje

For eit år sidan skylte stormen «Tor» store mengdar plankar i land langs vestlandskysten. I Telavåg har Karsten Øvretveit no bygd garasje av gåva frå havet.

  • Enorme mengdar med trematerialar flaut inn frå Nordsjøen til Telavåg og andre område frå Austevoll til Øygarden.
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill