Fantastisk ørneleik på vestsida

Jan Kåre Andreassen har sett opp til fem ørner i flokk nær Møvik den siste månaden og meiner han veit årsaka til fuglefesten.

  • Det er ingen tvil om kven som er majesteten på vestsida. FOTO: Jan Kåre Andreassen
  • Digital

  • Kun 50 kroner ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til vestnytt.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun 100 kroner ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til vestnytt.no
  • Bestill